§ 1. Означення понять

1. Адміністратор - Łukasz Spych, який веде бізнес під назвою: SUGEST Łukasz Spych з юридичною адресою в м. Турек на вул. Кольська шоса 28, 62-700 Турек, NIP: 6681933999; REGON 301578387, який надає електронні послуги та зберігає та отримує доступ до інформації в пристроях Користувача.
 
2. Користувач - особа, яка використовує Інтернет-магазин; суб’єкт, якому відповідно до норм законодавства можуть надаватися електронні послуги або з яким може бути укладено договір про надання електронних послуг.
 
3. Інтернет-магазин - веб-сайт, розташований під доменом www.nordic.pl, під яким Адміністратор керує Інтернет-магазином.
 
4. Електронна послуга - послуга, що надається Адміністратором в електронному вигляді Користувачеві через Інтернет-магазин.
 
5. Інформаційний бюлетень - інформація у вигляді електронного листа, що надсилається на адресу Користувача про товари, які продаються Адміністратором, включаючи інформаційний зміст про нові статті, рекомендації товарів, акції, конкурси.
 
6. Контактна форма - інтерактивна форма, за допомогою якої Користувачі можуть зв'язатися з Адміністратором.
 
7. Обліковий запис - створюється Користувачем, збирає надані Користувачем дані та інформацію про розміщені ним замовлення.
 
8. Пристрій – електронний пристрій, за допомогою якого Користувач отримує доступ до Веб-сайту.
 
9. Споживач - фізична особа, яка укладає з Адміністратором в рамках Інтернет-магазину договір, предмет якого безпосередньо не пов’язаний з його господарською або професійною діяльністю.
 
10. Замовник:

  1. Повна дієздатна фізична особа, а у випадках, передбачених загальночинним законодавством, також обмежено дієздатна фізична особа,
   
  2. Юридична особа,
   
  3. Організаційна одиниця без права юридичної особи, якій законом надано правоздатність,
   

  - хто використовує або має намір використовувати Сервіс або Електронний сервіс.

      

     § 2. Вступ

     1. Ця Політика конфіденційності встановлює правила обробки та захисту персональних даних Користувачів Інтернет-магазину (включаючи потенційних Користувачів), які використовують Інтернет-магазин, доступний за адресою в Інтернеті: www.nordic.pl , надалі – Магазин. . Документ насамперед описує основи, цілі, обсяг обробки персональних даних, описує функціональні можливості Магазину, вказує суб’єкти, яким довірено дані, а також містить інформацію про файли cookie, аналітичні інструменти, що використовуються як частина Веб-сайту.
      
     2. Адміністратор персональних даних, зібраних через Веб-сайт, у розумінні Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб щодо обробки персональних даних та про вільного переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (Загальний регламент захисту даних) від 27 квітня 2016 р. (Законодавчий вісник ЄС. L № 119, ст. 1), надалі іменованої GDPR (тут ви можна прочитати положення http:/ /eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 ), чи Łukasz Spych веде бізнес під назвою: ЗАПРОПОНУВАТИ Łukasz Spych із юридичною адресою в Турек на вул. Кольська шоса 28, 62-700 Турек, NIP: 6681933999; REGON 301578387, контактний номер телефону +48 794-009-009, електронна пошта: sklep@nordic.pl, надалі іменований як Адміністратор, який також є Продавцем в Інтернет-магазині.
      
     3. Уповноваженим із захисту персональних даних є Łukasz Spych, який веде бізнес під назвою: SUGEST Łukasz Spych із зареєстрованим офісом у м. Турек за адресою вул. Кольська шоса 28, 62-700 Турек, NIP: 6681933999; REGON 301578387, контактний телефон +48 794 009 009, електронна пошта: sklep@nordic.pl, надалі Адміністратор, а також Продавець в Інтернет-магазині.
      
     4. Персональні дані користувачів обробляються відповідно до положень GDPR, тобто Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних. та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC (Загальний регламент захисту даних) від 27 квітня 2016 р. (Закон. вісник UE. L № 119, ст. 1), а також передбачені в польський Закон про захист персональних даних, підзаконні акти до цього Закону та Закон від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг (Дюссельник № 144, поз. 1204, зі змінами).
      
     5. Адміністратор персональних даних заявляє, що Політика конфіденційності має інформаційний характер, що означає, що вона не є джерелом зобов’язань для Споживачів, Клієнтів і Користувачів Інтернет-магазину. Його метою є визначення дій, які виконує Адміністратор, а також опис послуг, інструментів і функцій, пов’язаних з Інтернет-магазином, якими користуються Споживачі, Клієнти та Користувачі Інтернет-магазину, наприклад, щоб купувати продукти в Магазині, використовувати контактну форму або іншу діяльність, що здійснюється в Інтернет-магазині.

        

       § 3. Загальні відомості

       1. Адміністратор Інтернет-магазину докладає всіх зусиль для захисту конфіденційності Користувачів Інтернет-магазину та всіх даних та інформації, які були отримані від них. З належною обачністю він вибирає та застосовує заходи технічного захисту, як програмні, так і організаційні, таким чином забезпечуючи повний захист від їхнього поширення, розголошення, втрати, знищення, несанкціонованої модифікації чи обробки з порушенням чинного законодавства.
        
       2. Адміністратор повідомляє, що Інтернет-магазин використовує протокол передачі, який забезпечує безпеку передачі даних в мережі Інтернет, а саме має встановлений протокол SSL (Secure Socket Layer v3). Це тип захисту, який полягає в кодуванні даних перед їх надсиланням із браузера Користувача та декодуванні після безпечного потрапляння на сервер Веб-сайту. Інформація, що надсилається із сервера Користувачеві, також кодується та декодується після досягнення мети.
        
       3. Дані, зібрані Адміністратором, обробляються відповідно до законодавства, дотримуючись принципів надійності та прозорості, збираються в мінімально необхідному обсязі для зазначених цілей та обробляються відповідно до них, не піддаються подальшій обробці, несумісній із цими цілі, адекватні та коректні по суті щодо мети та зберігаються таким чином, що дозволяє ідентифікувати суб’єктів даних. Термін зберігання даних залежить від мети обробки та обмежений до досягнення передбачуваної мети.
        
       4. Адміністратор Інтернет-магазину на умовах, викладених у Політиці конфіденційності, має доступ до даних, але може довірити персональні дані Користувачів зовнішнім особам, які співпрацюють з Адміністратором. Таке доручення можливе на підставі відповідних договорів довірення персональних даних, укладених між Адміністратором та суб’єктом обробки. Договори містять положення, яке визначає обсяг та умови обробки персональних даних, необхідних для надання послуг. Адміністратор заявляє, що він співпрацює лише з особами, які гарантують безпеку обробки персональних даних шляхом впровадження заходів безпеки, які відповідають вимогам, викладеним у GDPR.
        
       5. Адміністратор має право, а також передбачений законом обов’язок надавати інформацію про Користувачів веб-сайту державним органам, наприклад, у зв’язку з проведенням проваджень щодо можливих порушень закону, або третім особам, які подають такі запит на основі чинних положень польського законодавства.
        
       6. Використання сервісів та інструментів, доступних в рамках Інтернет-магазину, а також надання персональних даних Користувачами є добровільним. Однак їх надання може бути необхідним для укладення та виконання Договору про надання послуг та/або Електронних послуг в Інтернет-магазині, тому їх відсутність перешкоджатиме укладенню такого Договору. Обсяг даних, необхідних для укладення Договору, вказано на сайті Інтернет-магазину.
        
       7. Користувач, який використовує послуги та інструменти, доступні в рамках Інтернет-магазину, підтверджує, що він ознайомився з положеннями цієї Політики конфіденційності, погоджуючись (за необхідності) на використання його персональних даних відповідно до цих положень, перевіривши відповідні прапорці на веб-сайті Магазину (зміст прапорців визначає мету, з якою будуть використовуватися надані персональні дані).

          

         § 4. Одержувачі персональних даних Інтернет-магазину

          1. З метою забезпечення належної роботи Веб-сайту, його функціональності та надання послуг, що надаються, Адміністратор використовує послуги сторонніх організацій. Адміністратор надає дані лише тоді, коли це необхідно для досягнення заданої мети обробки персональних даних і лише в обсязі, необхідному для її досягнення.
           
          2. Прикладами одержувачів персональних даних Користувачів веб-сайту є:
           
          1. постачальники послуг, що підтримують роботу адміністратора Інтернет-магазину, наприклад, постачальники комп’ютерного програмного забезпечення для роботи Інтернет-магазину, електронної пошти,
          2. хостинг-провайдери,
          3. суб'єкти, що надають бухгалтерські/бухгалтерські послуги,
          4. суб’єкти, що підтримують функціональні можливості Інтернет-магазину.
            
          3. Одержувачі даних (зовнішні особи) обробляють персональні дані на підставі відповідних договорів доручення, укладених з Адміністратором Інтернет-магазину. Ці організації збирають, обробляють і зберігають персональні дані відповідно до своїх нормативних актів і політики конфіденційності.

               

              § 5. Придбання, збирання, мета, обсяг і діяльність з обробки

              1. Адміністратор отримує інформацію про Користувачів, напр. шляхом збору журналів серверів, IP-адрес, параметрів програмного та апаратного забезпечення, переглянутих сторінок, ідентифікаційного номера мобільного пристрою та інших даних про використання пристрою та системи. Збір вищезазначеної інформації відбуватиметься у зв’язку з використанням Інтернет-магазину. Ці дані не використовуються Адміністратором для ідентифікації Користувача.
              2. Навігаційні дані також можуть збиратися від Користувачів, включаючи інформацію про посилання та довідкові матеріали або іншу діяльність, що здійснюється в Інтернет-магазині, щоб полегшити використання послуг, що надаються в електронному вигляді, і покращити функціональність цих послуг.
               
              3. Адміністратор залишає за собою право фільтрувати та блокувати повідомлення, надіслані через внутрішню систему повідомлень, зокрема, якщо вони є спамом, містять заборонений контент або іншим чином загрожують безпеці Користувачів Інтернет-магазину.
              4. В рамках Інтернет-магазину Адміністратор обробляє персональні дані Користувачів для наступних цілей:

                 • впровадження послуг, створених або спільно створених Адміністратором,
                 • бухгалтерські/HR/бухгалтерські послуги в рамках господарської діяльності,
                 • виконання Договору про продаж послуг або Договору про надання електронних послуг,
                 • полегшення використання Інтернет-магазину та забезпечення ІТ-безпеки Інтернет-магазину,
                 • визначення, розслідування та забезпечення виконання претензій та захист від претензій у судових процесах та інших органах виконавчої влади,
                 • розгляд скарг і звернень,
                 • відповіді на запитання, надіслані через контактну форму,
                 • маркетинг і реклама, пов'язані з підготовкою пропозиції послуг.
                5. Адміністратор повідомляє, що він збирає, обробляє та зберігає наступні дані Користувачів: ім'я та прізвище, адреса електронної пошти (адреса електронної пошти), номер контактного телефону, адреса місця проживання/провадження діяльності/юридичної адреси.

                 У випадку Одержувачів послуг, які не є Споживачами, Адміністратор може додатково обробляти такі дані, як: назва Компанії та ідентифікаційний податковий номер (NIP) Отримувача послуг.

                 6. Персональні дані, які збираються для цілей, зазначених у Політиці конфіденційності, зберігатимуться протягом терміну надання послуг (включаючи електронні послуги), що надаються Адміністратором, і протягом періоду, що випливає з термінів давності для претензій, податкового законодавства, прав споживачів або інші права у цьому відношенні.

                 7. Користувач має право подати претензію у разі ненадання або неналежного виконання Сервісу, який надається Адміністратором в електронному вигляді.

                  У разі реалізації цього права Адміністратор зобов’язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 14 календарних днів з моменту подання скарги, прийняти позицію з цього питання. Для реалізації цього права Користувач надсилає письмово або електронною поштою на адресу sklep@nordic.pl однозначну заяву про розірвання договору про надання електронних послуг. З метою прискорення розгляду рекламації рекомендується надати наступну інформацію: обставини щодо предмета скарги та виявлення недоліків із зазначенням звернення Замовника та контактних даних. Наведені вище рекомендації не є обов’язковими та не впливають на ефективність розгляду скарг.

                  КОНТАКТНИЙ ФОРМУЛЯР

                  8. В рамках функціоналу Інтернет-магазину Адміністратор надає можливість зв’язатися з ним за допомогою інтерактивної форми. Використання форми вимагає надання персональних даних, необхідних для зв’язку з Користувачем і відповідей на запитання, що містяться у формі. Користувач також може надати інші дані, щоб полегшити контакт або замовити послугу. Надання даних, позначених як обов’язкові, є необхідним для обробки запиту та/або прийняття замовлення, і їх ненадання може призвести до неможливості їх обробки. Надання інших даних є добровільним.
                   
                  9. Щоб ідентифікувати відправника та обробити його запит, надісланий через надану форму, правовою підставою для обробки є необхідність обробки для виконання договору про надання послуги (стаття 6(1)(b) GDPR ).
                   
                  10. Для аналітичних і статистичних цілей - правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора (стаття 6(1)(f) GDPR), що полягає у збереженні статистики запитів, надісланих Користувачами через Магазин, щоб покращити його функціональність. .

                   БЮЛЕТЕНЬ

                   11. У разі надання Користувачем окремої згоди його персональні дані (адреса електронної пошти, номер телефону) можуть оброблятися з метою надсилання йому комерційної інформації про продукти або Адміністратору електронними засобами, у тому числі на адресу електронної пошти, вказану в процес реєстрації електронною поштою через інформаційний бюлетень. Користувач має право в будь-який час вимагати припинення надсилання йому комерційної інформації електронними засобами, наприклад, натиснувши відповідне посилання в інформаційному бюлетені або звернувшись за адресою електронної пошти sklep@nordic.pl.

                    СОЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

                    12. На веб-сайті Інтернет-магазину www.nordic.pl встановлені плагіни та інші соціальні інструменти, що надаються сайтами соціальних мереж, такими як Facebook і Google+ . Відображаючи сторінку Магазину, на якій розміщено такий плагін, браузер Користувача встановлює пряме з’єднання із серверами Facebook і Google. Вміст плагіна передається даним Постачальником послуг безпосередньо в браузер Користувача та інтегрується з веб-сайтом. Ця інтеграція дозволяє Постачальнику послуг отримувати інформацію про те, що браузер Користувача відобразив веб-сайт www.nordic.pl, навіть якщо Користувач не має профілю в даного Постачальника послуг або наразі не ввійшов до нього. Якщо Користувач увійшов на один із сайтів соціальних мереж, Постачальник послуг зможе безпосередньо призначити відвідування веб-сайту певному профілю на певному сайті соціальної мережі.

                     Якщо Користувач Інтернет-магазину використовує кнопку «Подобається» або «Поділитися», тоді відповідна інформація також надсилається безпосередньо на сервер даного Постачальника послуг і зберігається там. Крім того, ця інформація буде опублікована в певній соціальній мережі та з’явиться, наприклад, на стіні Facebook. Мета та обсяг збору даних та їх подальша обробка та використання Постачальниками послуг, а також можливість зв’язку та права Користувачів у цьому відношенні та можливість встановлення налаштувань, що забезпечують захист конфіденційності, зазначені в політиці конфіденційності кожного. Постачальників послуг.

                     ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ - ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ КЛІЄНТІВ

                     13. За окремої згоди Користувача або Клієнта, його персональні дані у вигляді електронної пошти можуть оброблятися для цілей прямого маркетингу - опитування задоволеності клієнтів. У зв’язку з цим Nordic.pl надсилає запрошення висловити свою думку щодо покупок, здійснених на порталі Opineo (через портал Opineo) і TrustedShops (через портал TrustedShops). Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних. у будь-який час (проте відкликання згоди не працює, назад), наприклад, натиснувши відповідне посилання або зв’язавшись з нами за адресою електронної пошти sklep@nordic.pl.

                       

                      § 6. Права суб'єктів даних

                      1. GDPR надає Користувачам ці права, їх список наведено нижче. Вони сплачуються без пояснення причини, але вони не є абсолютними і не застосовуються до всіх дій, пов’язаних з обробкою персональних даних. У ситуації, коли Користувач бажає реалізувати будь-яке зі своїх прав, він може в будь-який час надіслати волевиявлення на електронну адресу Сайту або адресу юридичної адреси Адміністратора.

                      I. Право на доступ до даних відповідно до ст. 15 GDPR

                      Користувач може в будь-який час зв’язатися з Адміністратором, щоб підтвердити, чи обробляються його дані, і в цьому випадку Користувач має право:

                      • отримати доступ до персональних даних,
                      • отримувати інформацію про цілі обробки, категорії персональних даних, що обробляються, одержувачів або категорії одержувачів цих даних, запланований період зберігання даних Користувача або про критерії визначення цього періоду (якщо визначення запланованого періоду обробки даних неможливе) про права, якими Користувач має право відповідно до GDPR (при визначенні запланованого періоду обробки даних неможливо), про права Користувача відповідно до GDPR і про право подати скаргу до наглядового органу, про джерело цих даних, про автоматизоване прийняття рішень, включаючи створення профілю, і про гарантії, що застосовуються у зв’язку з передачею цих даних за межі Європейського Союзу,
                      • отримати копію ваших персональних даних.

                      II. Право на виправлення даних відповідно до ст. 16 GDPR

                      Користувач має право вимагати від Адміністратора негайного виправлення невірних персональних даних. Він також має право вимагати доповнення своїх персональних даних. Для виправлення або доповнення Ваших персональних даних надішліть інформацію на електронну адресу Сайту.

                      III . Право на видалення даних («право бути забутим») – реалізується на підставі ст. 17 GDPR

                      1. Користувач може вимагати від Адміністратора видалити всі або деякі його дані.
                      2. Користувач має право вимагати видалення своїх персональних даних, коли:
                      • персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або оброблені, 
                      • відкликав спеціальну згоду в частині обробки персональних даних на основі згоди Користувача, 
                      • заперечували проти використання їхніх даних у маркетингових цілях, 
                      • персональні дані були оброблені незаконно, 
                      • персональні дані повинні бути видалені для дотримання юридичних зобов’язань, передбачених законодавством Союзу або законодавством держави-члена, якому підпорядковується Адміністратор; 
                      • персональні дані були зібрані у зв’язку з наданням послуг інформаційного суспільства, 

                      c) незважаючи на запит Користувача на видалення персональних даних у зв’язку з висуненням заперечення або відкликанням згоди, Адміністратор може зберігати певні персональні дані в тій мірі, в якій обробка необхідна для встановлення, подання або захисту претензій, а також для виконання юридичного зобов’язання що вимагає обробки відповідно до законодавства Союзу або законодавства держави-члена, якому підпорядковується адміністратор,

                      г) видалення персональних даних або припинення їх обробки Адміністратором може призвести до неможливості надання послуг, що надаються через Веб-сайт, або обмежити можливість використання функціональних можливостей Інтернет-магазину.

                      IV. Згода на обробку персональних даних та право відкликати згоду на основі ст. 7. сек. 3 GDPR

                      1. Приймаючи заяви, розміщені Адміністратором в інтерактивних формах, доступних на сайті Інтернет-магазину, Клієнт/Користувач погоджується на обробку своїх даних для конкретних цілей,
                      2. Клієнт/Користувач має можливість дати згоду на обробку його даних для додаткових цілей, прийнявши необов’язкові заяви, запропоновані у формах, доступних на веб-сайті Магазину.
                      3. Клієнт має право відкликати будь-яку згоду, яку він надав Адміністратору, відкликання згоди набуває чинності з моменту відкликання згоди,
                      4. відкликання згоди не призведе до будь-яких негативних наслідків для Клієнта, однак це може перешкодити подальшому використанню послуг або функцій, які відповідно до закону Адміністратор може надавати лише за згодою,
                      5. відкликання згоди не впливає на обробку персональних даних, яка здійснювалася Адміністратором відповідно до законодавства до її відкликання.

                      V. Право на заперечення проти обробки даних відповідно до статті 21 GDPR

                      1. Клієнт/Користувач має право в будь-який час заперечити з причин, пов’язаних з його конкретною ситуацією, проти обробки його персональних даних, включаючи профілювання, якщо Адміністратор обробляє персональні дані на основі законного інтересу,
                      2. відмова від отримання маркетингової інформації щодо продуктів і послуг, надісланої Клієнтом / Користувачем у формі електронного листа, означає заперечення Клієнта / Користувача проти обробки його даних, включаючи створення профілю для цих цілей,
                      3. якщо Адміністратор не має інших правових підстав, що дозволяють обробку даних Клієнта / Користувача, і заперечення виявиться обґрунтованим, персональні дані, проти яких було подано заперечення, будуть видалені.

                      VI. Право подати запит на обмеження обробки персональних даних відповідно до ст. 18 GDPR

                      Клієнт / Користувач має право вимагати обмеження його персональних даних, коли:

                      1. ставить під сумнів правильність своїх персональних даних - адміністратор персональних даних обмежить обробку ваших персональних даних на період часу, який дозволяє вам перевірити правильність цих даних,
                      2. обробка персональних даних Клієнта / Користувача є незаконною, і замість видалення персональних даних Клієнт / Користувач вимагає обмеження обробки своїх персональних даних,
                      3. персональні дані Клієнта / Користувача більше не потрібні для цілей обробки, але вони необхідні для встановлення, розгляду або захисту претензій Клієнта / Користувача,
                      4. якщо Клієнт/Користувач заперечує проти обробки його персональних даних – тоді обробка обмежується до тих пір, поки не буде встановлено, чи законні інтереси Адміністратора персональних даних переважають підстави, зазначені в запереченні Клієнта/Користувача.

                      VII. Право вимагати передачі персональних даних (стаття 20 GDPR)

                      Клієнт/Користувач має право отримати від Адміністратора свої персональні дані в структурованому, загальновживаному машинозчитуваному форматі та надіслати їх іншому Адміністратору персональних даних.

                      Ви також можете вимагати від Адміністратора персональних даних надіслати персональні дані Клієнта / Користувача безпосередньо іншому Адміністратору (якщо це технічно можливо).

                      VIII . Клієнт також має право подати скаргу до Президента Управління із захисту персональних даних щодо порушення його прав на захист персональних даних або інших прав, наданих відповідно до GDPR.

                       

                      § 7. Політика файлів cookie, оперативні дані та аналітика

                      1. Веб-сайт використовує невеликі файли, які називаються файлами cookie (cookies), вони зберігаються та зберігаються на комп’ютері або іншому кінцевому пристрої Користувачів і Клієнтів Магазину, якщо це дозволяє веб-браузер. Файли cookie зазвичай містять назву домену, з якого вони надходять, час їх зберігання на Пристрої та присвоєне значення.
                       
                      2. Файли cookie використовуються для оптимізації процесу використання веб-сайту Інтернет-магазину, збору статистичних даних, які дозволяють визначити, як Користувачі використовують веб-сайт Інтернет-магазину, що дозволяє покращити структуру Інтернет-магазину. Вони також необхідні для підтримки сесії Клієнта після виходу з інтернет-магазину.
                       
                      3. Адміністратор використовує два типи файлів cookie:
                       
                      a) Сеансові файли cookie (тимчасові): вони зберігаються на кінцевому пристрої Клієнта/Користувача і залишаються там до кінця сеансу браузера. Потім збережена інформація назавжди видаляється з пам’яті пристрою. Механізм сеансових файлів cookie не дозволяє завантажувати будь-які особисті дані або будь-яку конфіденційну інформацію з Пристрою клієнта/користувача.
                       
                      b) Постійні файли cookie: вони зберігаються на пристрої Клієнта і залишаються там, доки не будуть видалені. Завершення сеансу певного браузера або вимкнення Пристрою не видаляє їх із Пристрою Клієнта/Користувача. Механізм постійних файлів cookie не дозволяє завантажувати будь-які особисті дані або будь-яку конфіденційну інформацію з Пристрою Клієнта/Користувача.
                       
                      4. Адміністратор служби використовує зовнішні файли cookie, щоб:
                       
                      а) збір загальних та анонімних статичних даних за допомогою аналітичних інструментів: Google Analytics (адміністратором файлів cookie є компанія Google LLC, розташована в Сполучених Штатах),
                       
                      б) популяризація Інтернет-магазину за допомогою сайту соціальної мережі www.facebook.com (Адміністратор зовнішніх файлів cookie: Facebook Inc з зареєстрованим офісом у США).
                        
                      5. Google LLC, Facebook Inc є суб’єктами третьої країни – США, які приєдналися до Privacy Shield з метою забезпечення належного рівня захисту персональних даних, передбаченого GDPR.
                      У рамках угоди між США та Європейською комісією остання встановила належний рівень захисту даних для компаній, сертифікованих Privacy Shield.
                       
                      6. Адміністратор використовує код відстеження Google Analitycs для аналізу статистики веб-сайту; детальну інформацію про Google Analytics можна знайти за адресою https://support.google.com/analytics/answer/6004245
                       
                      7. Клієнт у будь-який час за допомогою веб-браузера, яким він користується, може змінити налаштування файлів cookie, зокрема заблокувати можливість збору файлів cookie. Такі дії можуть ускладнити або зробити неможливим використання послуг та інструментів Інтернет-магазину, у тому числі зробити неможливим розміщення Замовлення.
                       
                      8. Якщо Користувач вирішить, що він не згоден на використання файлів cookie для цілей, описаних вище, він може видалити їх вручну в будь-який час. Детальні інструкції щодо дій та інформація про файли cookie містяться в меню довідки веб-браузера, який наразі використовується Користувачем. Прикладами веб-браузерів, які підтримують ці файли cookie, є: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.
                       
                      9. Деякі зовнішні суб’єкти, що працюють в рамках Інтернет-магазину, дозволяють Користувачам відкликати згоду на збір і використання ними даних для рекламних цілей на основі діяльності Користувача. Для отримання додаткової інформації та можливостей вибору відвідайте, наприклад, такий веб-сайт: www.youronlinechoices.com . Обмін інформацією про діяльність на веб-сайті Інтернет-магазину з Google Analytics може бути заблокований за допомогою Google Inc. надбудова для браузера доступна тут: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=uk .

                       

                      § 8. Прикінцеві положення

                      1. Ця Політика конфіденційності містить посилання на інші веб-сайти, рекомендуємо прочитати Політику конфіденційності та Правила цих веб-сайтів.

                      2. Вищевказана Політика конфіденційності поширюється тільки на інтернет-магазин Адміністратора.

                      3. Можливе розширення пропозиції Інтернет-магазину, що створює можливість зміни змісту Політики конфіденційності, про що Ви будете проінформовані відповідним повідомленням на сайті Магазину.

                      4. Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо Політики конфіденційності веб-сайту, надішліть повідомлення на адресу, надану адміністратором: sklep@nordic.pl

                       

                      Підбирайте, як вам подобається

                      Ми доставляємо замовлення кур’єром DPD, InPost або до вибраної камери посилок