1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta, inną niż Przewoźnik.
 
2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie www.nordic.pl.
 
3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 
5. Klient realizuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie. Przykładowe formy proponowane przez Sprzedawcę to złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres oddziału Sprzedawcy, tj.: Nordic.pl, ul. Klonowa 43 / 8, 80-297 Banino lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@nordic.pl. Sprzedawca udostępnia także na stronie Sklepu wzór odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać.
 
6. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem terminu o którym mowa w punkcie 11.1. Regulaminu.
 
7. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 
9. Towar powinien zostać odesłany przez Konsumenta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
 
10. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument. Nie należy odsyłać towaru za pośrednictwem usługi “za pobraniem”. W przypadku odesłania towaru do Sprzedawcy za pośrednictwem usługi “za pobraniem”, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Towaru.
 
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.
 
12. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące danego zamówienia. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru.
 
13. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.
 
14. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Odbierz tak jak lubisz

Dostarczamy zamówienia kurierem DPD, InPost lub do wybranego Paczkomatu